Sıkça Sorulan Sorular

Derslerin başlangıç tarihlerini nereden öğrenebilirim?  
Yakın Doğu Üniversitesi web sayfasına bulunan Akademik Takvim dönem içerisindeki tüm önemli tarihlerle ilgili gerekli bilgiyi size sunmaktadır. Akademik Takvime buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dersler başladıktan sonra ders programlarında değişiklik olabilir mi? 
Böyle bir durum söz konusu değildir. Ders programlarında münferit değişiklikler olması halinde öğrenci kayıt programı üzerinden dersi alan öğrencilere duyurular yapılacaktır. Dolayısıyla sistemi yakından takip ederek duyurular ve olası değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.

Almak istediğim derslerin içeriğini nasıl görebilirim? 
Almak istediğiniz dersin ders koduna tıklayarak dönemlik ders izlencesini ve diğer ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Bir dönem boyunca misafir öğrenci statüsüyle kaç ders alabilirim?
Misafir öğrenci statüsüyle bir akademik dönemde en fazla 3 ders alabilirsiniz.

Misafir öğrenci numarası aldıktan sonra aynı dönem içinde hem dinleyici hem de sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilir miyim (ör. MAT 101’e dinleyici, ELT 153’e sertifika statüsü ile kayıt)? 

Evet mümkün. Statüler ders esasına göre değerlendirilir ve ona göre kayıt yapılır.

Dönem içinde öğrenci kayıt statüsünde değişiklik yapmak mümkün mü ( Örneğin Dinleyici olarak kayıt yaptırdığım bir ders için dönem içerisinde sertifika statüsüne geçmek)?         

Hayır. Misafir öğrenci derse kayıt olduktan sonra statüsünü değiştiremez.

Misafir öğrenci statüsüyle farklı bölüm/fakültelerden ders alabilir miyim?

Evet, alabilirsiniz.

Ayni dersi veren farklı hocalar varsa, kayıt sırasında dersi almak istediğim hocanın grubunu seçme şansım var mı?

Derse kayıt sırasında izin verilen her türlü seçim yapılabilir.

DADS ile aldığım sertifika derslerini başka bir üniversitede saydırmam mümkün mü?  
Evet, mümkün olabilir. Bu dersi saydırmak istediğiniz üniversitenin mevzuatına bağlıdır.  Size dersle ilgili resmi ders dökümü (transkript) verilecektir.

Bir dersin önkoşulu olması ne demektir?
Açılan derslerin akademik önkoşulları olması mümkündür. Akademik önkoşullar, derse kayıt yaptıran öğrencinin önceden bilmesi gereken/bildiği varsayılan akademik bilgi anlamına gelir. Çoğu zaman bu bilgiler, programa kayıtlı öğrencilere daha önceden verilmiş olan bir ders içeriğini kapsar. Dersi alacak olan kişinin bu bilgilere sahip olduğu varsayılacaktır.

Başarıyla tamamladığım derslerden alacağım sertifikaları iş kurmak/meslek edinmek için kullanabilir miyim?
YDÜ Dışa Açık Dersler Sistemi, bir sertifika programı değildir. Dolayısıyla, buradan aldığınız sertifikalar sadece almış olduğunuz dersleri başarıyla tamamladığınızı gösterir. Bu sertifikalar meslek edinmek veya iş kurmak için kullanılamaz ama çalıştığınız kurumun mevzuatı gereği size bazı avantajlar sağlayabilir.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) tarafından sunulan sertifika programları ile Dışa Açık Derslerin farkı nedir?
YABEM farklı alanlarda sertifika programları düzenleyerek yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. YABEM’in sunduğu programlarda verilen eğitimler belirli bir süre zarfında belirlenen becerileri kazandırmayı amaçlar. Hazırlanan sertifika programları sadece dışarıdan katılımcılara yöneliktir. Ancak Dışa Açık Dersler, sertifika programı kapsamında değildir. Dersler üniversitede mevcut programlar kapsamında, kayıtlı öğrencilere yönelik hazırlanır. Dersin gereklerini yerine getiren dışardan katılımcılara verilecek olan sertifikalar, sadece söz konusu dersi başarıyla tamamladıklarını belirtecek, beceri sertifikası olarak sınıflandırılmayacaktır.

Ders izlencelerinin bazıları Türkçe, bazıları İngilizcedir. Bunun sebebi nedir?  
Üniversitemiz bünyesinde hem Türkçe, hem de İngilizce programlar mevcuttur. Dolayısıyla ders dili Türkçe olan programlara ait derslerin izlenceleri Türkçe, İngilizce verilen derslerin izlenceleri ise İngilizce olarak hazırlanır. Ders koduna tıkladığınızda karşınıza çıkan ders bilgileri hangi dildeyse, ders de o dilde yapılıyor demektir.