Kimler Başvurabilir?

Dışa Açık Dersler Sistemi (DADS) Üniversitemizin sunduğu bütün dersleri, Üniversitemizde öğrenci olmayanların da var olan imkânlar dâhilinde alabilmelerine olanak veren sistemidir.  Üniversitemiz bu derslerin neler olduklarını, ders izlence ve programlarını her akademik dönem öncesinde açıklar ve öğrenci kabullerini gerçekleştirir. Burada hedeflenen 5 tip kitle vardır:

  1. Üniversiteye Girmeye Çalışan Aday Öğrenciler
  2. Liselerin son sınıflarında okuyan ya da liseyi bitirmiş ve üniversite okumak isteyen öğrenciler, seçmek istedikleri bölümlerdeki dersleri alabilirler. Dersi tamamladıkları takdirde, eğer o bölüme kayıt yaparlarsa bu derslerden muaf olurlar.

  3. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri
  4. Yakın Doğu Üniversitesine kayıtlı bütün öğrenciler, almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli dersler dışında istedikleri dersleri alabilirler. Bu dersler, programları dışında olduğu için not çizelgelerine eklenmez, statülerine göre sertifika ya da dinleyici belgesi verilir.

  5. Başka Üniversitelerde Okuyan Öğrenciler
  6. Başka üniversitelerde okuyan öğrenciler, kendilerini daha fazla geliştirmek, sorunlu oldukları dersleri anlamak, aldıkları derslerin değişik bakış açılarını görmek gibi çeşitli nedenlerle üniversitenin ilgili bütün derslerine kayıt olabilirler. Burada aldıkları dersleri kendi üniversitelerinde saydırma imkânları da olabilir.

  7. Uzmanlık Bilgi ve Pratiğini Geliştirmek/Güncellemek İsteyen Meslek Sahibi Kişiler
  8. Değişik meslek guruplarına mensup kişiler kendilerini geliştirmek ve/veya sahip oldukları meslek bilgilerini güncellemek için üniversitenin sunduğu ilgili bütün lisans ve lisansüstü dersleri alabilirler. Bu derslerin bütün gereklerini yerine getirdikleri takdirde kendilerine Sertifika verilir. Daha sonra, eğer bir lisansüstü programa kabul edilirlerse, aldıkları lisansüstü derslerden muaf olabilirler.

  9. Değişik Nedenlerle Üniversiteden Ders Almak İsteyenler
  10. Üniversitedeki bölümlerin uygun göreceği dersleri, değişik nedenlerle Üniversitemizin eğitimsel olanaklarından yararlanmak  isteyen herkese açma uygulamasıdır. Dışa açılan bütün dersleri dinleyici veya sertifika statüsünde alabilirler.