Kayıt Şartları
Kayıt Şartları

Lisans ve ön lisans dersleri herkese açıktır.

Yüksek lisans ve doktora dersleri alabilmek için lisans diplomasına sahip olmak gerekir.