Misafir Öğrenci Statüleri

Üniversitemiz Dışa Açık Ders Sistemi çerçevesinde iki statüde öğrenci kabul eder.

1.Misafir Öğrenci Statüleri

Sertifika almak için ders alan öğrenciler, o dersin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bunlar sadece derse katılımla sınırlı kalmayıp, sınav, ödev, sunum, ve proje gibi dersi alan öğrencilerin başarılarını ölçme amaçlı geliştirilen tüm değerlendirme araçlarını kapsar. Öğrencilerin dersin gereklerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri durumunda, kendilerine sertifika verilir.

2.Dinleyici Olarak Misafir Öğrenci

Dersi dinleyici olarak alan öğrenci, derse aktif olarak katılamaz. Dersin gereklerini yerine getirme zorunluluğu yoktur. Ders sonunda kendisine dinleyici belgesi verilir.