Misyon ve Vizyon
Misyon

Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğünün başlıca amacı, Üniversitemizin bilgi ve teknoloji üretme süreçlerindeki deneyimini, toplumla bütünleşerek yeryüzüne azami katkıyı sağlayacak bir biçimde üniversite dışındaki bireylerle paylaşmaktır.  Bu temel amaç doğrultusunda Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğünün aşağıdaki özellikli görevleri vardır:

  1. Bilimsel eğitimin başlıca merkezi durumundaki üniversitelerin eğitim ve araştırma olanaklarını toplum geneline yaymak
  2. Üniversitelerde okumakta olan öğrencilere farklı akademik seçenekler sunmak, değişik bakış açıları kazandırmak ve bilimsel destek vermek
  3. Üniversitenin bir programından mezun olma amacı olmayan bireylerin üniversitelerin sunmakta oldukları bilimsel ve araştırma olanaklarından yararlanmasını sağlamak
  4. Değişik meslekteki bireylerin uzmanlık bilgi ve pratiğini geliştirmek ve güncellemek
  5. Toplumun bilgi, kültür ve uzmanlık düzeyini artırmak
Vizyon

Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü, üniversitenin temelinde var olan bilimselliği, yeryüzündeki yaşam kalitesinin artırılmasına azami destek olma belgisiyle, toplum geneline yayma pratiğini geliştirmek ve bu deneyiminden dolayı akademik bir referans olmayı hedeflemektedir.