Kuruluş

Kuruluş 2016-07-11T09:31:03+00:00

Bilginin tüketiminin değil paylaşımının ve üretiminin esas değer olduğu ülkelerin hem ekonomik hem de siyasi anlamda dünyada söz sahibi olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bilgi üretim ve paylaşım süreçleri ekonomik anlamda ülkenin genel üretimini tetiklemekte, yönlendirmekte ve yönetmektedir. Bu süreçlerin en temel yapısı eğitimin ve araştırmanın birincil kaynağı olan üniversitelerdir. Üniversiteler verdikleri eğitim, yaptıkları araştırmalarla bir toplumun gelişiminin amiral gemileridirler. Bu nedenle, üniversiteler, sahip oldukları bu kapasite ve deneyimi, sürdürülebilirlik belgisiyle, özelde bulundukları toplum genelde de bütün insanlığa optimum bir düzeyde yaymak durumundadırlar. Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler sahip oldukları bilgi, araştırma ve deneyim birikimlerini topluma yaymak için dereceyle sonuçlanmayan (non-degree), dinleyici (auditor)  ve genel öğrenci (student-at-large) programları gibi uygulama pratikleri oluşturmuşlardır. Buna koşut olarak, Üniversitemiz bu üç uygulamayı kuramsal ve pratik olarak birleştirip Dışa Açık Ders Sistemi (DADS) olarak yeniden yapılandırmıştır.

 

 

© Copyright 2020 | Near East Technology